sábado, 23 de julio de 2011

Aviació General - Aviación GeneralL’Aviació General té un paper important en el món de l’aviació que no podem oblidar ni deixar morir lentament a cops d’entrebancs continuats. Hom hauria de no oblidar que abans de l’aviació comercial, prou important com una eina de comunicació, de desenvolupament econòmic pels Territoris i especialment una eina de transport per a les persones, tot fent el món una mica més petit i més a prop, va néixer l’aviació com una aventura, un nou repte de l’home, que sempre havia somniat en volar, com Ícar. L’aviació neix com un esport, com un oci, com la passió per volar, l'esperit de les persones per conquerir noves fites, fruit també de la revolució industrial, després va venir el transport.És per això i per moltes coses més lligades a la història de l’aviació, que l’Aviació General es mereix un respecte especial, la pràctica de volar és un dret per a tothom que ho desitgi i no pot ser esquarterat com si res. Sovint, el que avui són grans instal.lacions aeronàutiques, com els aeroports, van ser el resultat dels esforços, per construir camps d’aviació per poder volar, de persones entusiastes, de vegades fins i tot anònimes de la societat civil. Un paper que van jugar, fonamentalment els Aeroclubs, fundats per les mateixes persones que un dia van decidir volar i ajudar a volar.A hores d’ara aquest reconeixement, aquest paper dels que van decidir volar, prou important i decisiu per tirar endavant aquests projectes i avançar en tot allò relacionat amb l’aviació, encara avui, no ha rebut el reconeixement que es mereixen. Sense aquestes persones, sense aquests “temeraris” de l’aviació, pioners dels avions i la passió per volar, no tindríem quotes tan altes en la tecnologia dels avions ni un creixement, un desenvolupament tan pròsper, en benefici de tots.Hom, un dia, haurà de reconèixer-ho. Una vegada fet aquest pas, el recolzament a l’Aviació General, a la pràctica de volar, com a oci i com a esport, volar, en definitiva igual que com va néixer a principis del segle passat, haurà de ser respectat i ser una realitat normal, convivint a l’ensems de l’aviació comercial. Fer tot el contrari, és arbitrari, totalment injust i injustificable.Ramon Tàpias
----------------------
La Aviación General tiene un papel importante en el mundo de la aviación que no podemos olvidar ni dejar morir lentamente a golpes de obstáculos continuados. Se debería no olvidar que antes de la aviación comercial, lo suficientemente importante como herramienta de comunicación, de desarrollo económico para los Territorios y especialmente una herramienta de transporte para las personas, haciendo el mundo un poco más pequeño y más cerca, nació la aviación como una aventura, un nuevo reto del hombre, que siempre había soñado en volar, como Ícaro. La aviación nace como un deporte, como un ocio, como la pasión por volar, el espíritu de las personas para conquistar nuevas metas, fruto también de la revolución industrial, después vino el transporte.Es por esto y por muchas cosas más ligadas a la historia de la aviación, que la Aviación General se merece un respeto especial, la práctica de volar es un derecho para todos los que lo deseen y no puede ser descuartizado como si nada. A menudo, lo que hoy son grandes instalaciones aeronáuticas, como los aeropuertos, fueron el resultado de los esfuerzos, para construir campos de aviación para poder volar, de personas entusiastas, a veces incluso anónimas de la sociedad civil. Un papel que jugaron, fundamentalmente los aeroclubes, fundados por las mismas personas que un día decidieron volar y ayudar a volar.En estos momentos este reconocimiento, este papel de los que decidieron volar, lo suficientemente importante y decisivo para sacar adelante estos proyectos y avanzar en todo lo relacionado con la aviación, aún hoy, no ha recibido el reconocimiento que se merecen. Sin estas personas, sin estos "temerarios" de la aviación, pioneros de los aviones y la pasión por volar, no tendríamos cuotas tan altas en la tecnología de los aviones ni un crecimiento, un desarrollo tan próspero, en beneficio de todos.Alguien, un día, deberá reconocerlo. Una vez hecho este paso, el apoyo a la Aviación General, a la práctica de volar, como ocio y como deporte, volar en definitiva, al igual que como nació a principios del siglo pasado, deberá ser respetado y ser una realidad normal, conviviendo con la aviación comercial. Hacer todo lo contrario, es arbitrario, totalmente injusto e injustificable.
Ramon Tàpias