jueves, 22 de diciembre de 2011

Nadal - NavidadBon Nadal I Feliç Any Nou
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
Merry Christmas and happy new year
Joyeux Noël et heureuse année


AEROCLUB DE REUS


Comunicació & Webmaster
lunes, 5 de diciembre de 2011

CICLO DE CONFERENCIAS - CICLE DE CONFERÈNCIES 2011CICLO CONFERENCIAS AEROCLUB DE REUS. 2011CICLE DE CONFERÈNCIES DE L'AEROCLUB DE REUS. 2011Dins el Cicle de Conferències Aeronàutiques que vam obrir enguany, organitzades des de l’Aeroclub de Reus, ahir vam tenir l’oportunitat, novament i gràcies a les gestions positives del nostre company Sr. Pere Vilalta, de gaudir de dues ponències per personal qualificat de l’Exercit de l’Aire. Una referent a l’avió Hèrcules i l’altra del F-18.Conferenciants:Comandant D. Óscar Ruiz González . Està destinat a l’Ala 31, sent en l’actualitat el Cap de la Secretaria General de l’Ala 31. Amb quatre anys d’antiguitat en l’ocupació de Comandant, ha estat destinat en la seva vida militar a l’Ala31, a l’Escola de Transport Aeri a Matacán (Salamanca), i en el Centre Cartogràfic i Fotogràfic (CECAF). En el seu registre d’hores de vol té més de 5.500 hores, repartides entre els avions C-130 Hèrcules a l’Ala 31, C-212 Aviocar i CN-235 en Matacán, i C-90 i Cessna Citation V en el CECAF.


Comandant D. Víctor Tejero Gimeno. Està destinat a l’Ala 15, sent en l’actualitat el Cap del 151 Esquadró. Amb tres anys d’antiguitat en l’ocupació, aquest pilot de caça de l’Exèrcit de l’Aire té mes de 2.200 hores de vol en reactors, pricipalment en F-5B, ja que va ser professor de vol a l’Ala 23 d’Instrucció de Caça i Atac, i en F-18, on ha estat destinat a l’Ala 15 en les ocupacions de Capità i ara de Comandant. També ha estat una temporada de 3 anys destinat en l’Estat Major de l’Aire.Agraïm a ambdós les seves molt interessants explicacions tècniques i experiències aeronàutiques en les seves respectives responsabilitats. Vam parlar dels avions, de les seves característiques, d’operacions, aviònica, sistemes, seguretat, formació, etc.


Ara ens podem fer una idea més clara de l’operativa de vol militar.

Gràcies per la seva estimable col.laboració i per acompanyar-nos, després, al sopar de Nadal amb els socis de l’Aeroclub de Reus, a la nostra cafeteria/restaurant.


No vull deixar d’agrair a totes les persones del Club que van ser presents a les esmentades conferències, també als alumnes del Cesda que ens van acompanyar assistint en aquest acte organitzat per l’Aeroclub de Reus, i finalment agrair a Cesda per deixar-nos l’aula per realitzar aquesta jornada del Cicle de Conferències Aeronàutiques de l'Aeroclub de Reus.


----------------


Dentro del Ciclo de Conferencias Aeronáuticas de este año 2011, organizadas desde el Aeroclub de Reus, ayer tuvimos la oportunidad, nuevamente y gracias a las gestiones positivas de nuestro compañero Sr. Pere Vilalta, de disfrutar de dos ponencias por personal cualificado del Ejército del Aire. Una referente al avión Hércules y la otra del F-18.


Conferenciantes:Comandante D. Óscar Ruiz González. Está destinado en el Ala 31, siendo en la actualidad el Jefe de la Secretaría General del Ala 31. Con cuatro años de antigüedad en el empleo de Comandante, fue destinado en su vida militar en la Ala31, en la Escuela de Transporte Aéreo en Matacán (Salamanca), y en el Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF). En su registro de horas de vuelo tiene más de 5.500 horas, repartidas entre los aviones C-130 Hércules en el Ala 31, C-212 Aviocar y CN-235 en Matacán, y C-90 y Cessna Citation V en el CECAF.Comandante D. Víctor Tejero Gimeno. Está destinado en el Ala 15, siendo en la actualidad el Jefe del 151 Escuadrón. Con tres años de antigüedad en el empleo, este piloto de caza del Ejército del Aire tiene más de 2.200 horas de vuelo en reactores, principalmente en F-5B, ya que fue profesor de vuelo en el Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque, y en F-18, donde ha sido destinado en el Ala 15 en las ocupaciones de Capitán y ahora de Comandante. También ha sido una temporada de 3 años destinado en el Estado Mayor del Aire.


Agradecemos a ambos sus muy interesantes explicaciones técnicas y experiencias aeronáuticas en sus respectivas responsabilidades. Hablamos de los aviones, de sus características, de operaciones, aviónica, sistemas, seguridad, formación, etc.Ahora nos podemos hacer una idea más clara de la operativa de vuelo militar.Gracias por su estimable colaboración y por acompañarnos, luego, a la cena de Navidad con los socios del Aeroclub de Reus, en nuestra cafetería / restaurante.No quiero dejar de agradecer a todas las personas del Club que estuvieron presentes en dichas conferencias, también a los alumnos del CESDA que nos acompañaron asistiendo en este acto organizado por el Aeroclub de Reus, y finalmente agradecer a CESDA para dejarnos el aula para realizar esta jornada del Ciclo de Conferencias Aeronáuticas del Aeroclub de Reus.AEROCLUB DE REUS

Comunicació - Comunicaciónhttp://www.racreus.com/ racreus@racreus.com Tel. 977 771911

viernes, 23 de septiembre de 2011

Nou personal de l'Aeroclub - Nuevo personal del AeroclubPRESENTACIONES - PRESENTACIONS

Me place presentar al nuevo personal incorporado al Aeroclub de Reus a inicios de verano.

La Sra. Sandrine Torres, en Administración.

Los Sres. Mattia Fini y Guillermo Gutiérrez, como Instructores Piloto.

Les deseamos a todos ellos muchos éxitos en sus nuevas responsabilidades.

Con su profesionalidad y buen hacer, seguro que notaremos cambios en la mejora de la calidad de atención a nuestros socios y en la formación de los alumnos de nuestra escuela de Pilotos, meta que siempre nos fijamos como prioritaria.

A todos ellos nuestra bienvenida y colaboración.
-----------------------------------------------------

Em plau presentar-vos al nou personal incorporat a l'Aeroclub de Reus a inicis d'estiu.

La Sra Sandrine Torres, a Administració.

Els Srs Mattia Fini i Guillermo Gutiérrez, com Instructors Pilot.

Els desitgem a tots ells molts èxits en les seves noves responsabilitats.

Amb la seva professionalitat i bon fer, segur que notarem canvis en la millora de la qualitat d'atenció als nostres socis i en la formació dels alumnes de la nostra escola de Pilots, meta que sempre ens fixem com a prioritària.

A tots ells la nostra benvinguda i col.laboració.

AEROCLUB DE REUSMàrqueting i Comunicació


sábado, 23 de julio de 2011

Aviació General - Aviación GeneralL’Aviació General té un paper important en el món de l’aviació que no podem oblidar ni deixar morir lentament a cops d’entrebancs continuats. Hom hauria de no oblidar que abans de l’aviació comercial, prou important com una eina de comunicació, de desenvolupament econòmic pels Territoris i especialment una eina de transport per a les persones, tot fent el món una mica més petit i més a prop, va néixer l’aviació com una aventura, un nou repte de l’home, que sempre havia somniat en volar, com Ícar. L’aviació neix com un esport, com un oci, com la passió per volar, l'esperit de les persones per conquerir noves fites, fruit també de la revolució industrial, després va venir el transport.És per això i per moltes coses més lligades a la història de l’aviació, que l’Aviació General es mereix un respecte especial, la pràctica de volar és un dret per a tothom que ho desitgi i no pot ser esquarterat com si res. Sovint, el que avui són grans instal.lacions aeronàutiques, com els aeroports, van ser el resultat dels esforços, per construir camps d’aviació per poder volar, de persones entusiastes, de vegades fins i tot anònimes de la societat civil. Un paper que van jugar, fonamentalment els Aeroclubs, fundats per les mateixes persones que un dia van decidir volar i ajudar a volar.A hores d’ara aquest reconeixement, aquest paper dels que van decidir volar, prou important i decisiu per tirar endavant aquests projectes i avançar en tot allò relacionat amb l’aviació, encara avui, no ha rebut el reconeixement que es mereixen. Sense aquestes persones, sense aquests “temeraris” de l’aviació, pioners dels avions i la passió per volar, no tindríem quotes tan altes en la tecnologia dels avions ni un creixement, un desenvolupament tan pròsper, en benefici de tots.Hom, un dia, haurà de reconèixer-ho. Una vegada fet aquest pas, el recolzament a l’Aviació General, a la pràctica de volar, com a oci i com a esport, volar, en definitiva igual que com va néixer a principis del segle passat, haurà de ser respectat i ser una realitat normal, convivint a l’ensems de l’aviació comercial. Fer tot el contrari, és arbitrari, totalment injust i injustificable.Ramon Tàpias
----------------------
La Aviación General tiene un papel importante en el mundo de la aviación que no podemos olvidar ni dejar morir lentamente a golpes de obstáculos continuados. Se debería no olvidar que antes de la aviación comercial, lo suficientemente importante como herramienta de comunicación, de desarrollo económico para los Territorios y especialmente una herramienta de transporte para las personas, haciendo el mundo un poco más pequeño y más cerca, nació la aviación como una aventura, un nuevo reto del hombre, que siempre había soñado en volar, como Ícaro. La aviación nace como un deporte, como un ocio, como la pasión por volar, el espíritu de las personas para conquistar nuevas metas, fruto también de la revolución industrial, después vino el transporte.Es por esto y por muchas cosas más ligadas a la historia de la aviación, que la Aviación General se merece un respeto especial, la práctica de volar es un derecho para todos los que lo deseen y no puede ser descuartizado como si nada. A menudo, lo que hoy son grandes instalaciones aeronáuticas, como los aeropuertos, fueron el resultado de los esfuerzos, para construir campos de aviación para poder volar, de personas entusiastas, a veces incluso anónimas de la sociedad civil. Un papel que jugaron, fundamentalmente los aeroclubes, fundados por las mismas personas que un día decidieron volar y ayudar a volar.En estos momentos este reconocimiento, este papel de los que decidieron volar, lo suficientemente importante y decisivo para sacar adelante estos proyectos y avanzar en todo lo relacionado con la aviación, aún hoy, no ha recibido el reconocimiento que se merecen. Sin estas personas, sin estos "temerarios" de la aviación, pioneros de los aviones y la pasión por volar, no tendríamos cuotas tan altas en la tecnología de los aviones ni un crecimiento, un desarrollo tan próspero, en beneficio de todos.Alguien, un día, deberá reconocerlo. Una vez hecho este paso, el apoyo a la Aviación General, a la práctica de volar, como ocio y como deporte, volar en definitiva, al igual que como nació a principios del siglo pasado, deberá ser respetado y ser una realidad normal, conviviendo con la aviación comercial. Hacer todo lo contrario, es arbitrario, totalmente injusto e injustificable.
Ramon Tàpiasjueves, 3 de febrero de 2011

Medalla al Mèrit Aeronàutic. Felicitacions


Ens plau informar-vos que el nostre company, Sr Pere Vilalta, ha estat guardonat amb la Medalla al Mèrit Aeronàutic, per la seva trajectòria en el món de l'aviació general.Per la seva llarga vinculació com a soci actiu de l'Aeroclub de Reus, com a President en una etapa de la seva trajectòria brillant, en les activitats del Club, la seva dedicació, el seu entusiasme i l'afecte dipositat amb
l 'Aeroclub de Reus, ens sentim orgullosos d'aquesta important distinció amb la qual ha estat galordonat, fent justícia a la seva tradició, a la seva vàlua i tots uns anys llargs de dedicació a l'aviació i en especial a l'Aeroclub de Reus.Pere, la nostra més sincera felicitació. Et mereixies aquesta distinció i compartim la teva estima i la teva felicitat davant tan important acte. És el reconeixement a la teva tasca durant tota la teva vida a l'aviació.Moltes felicitats i gràcies per compartir amb tots nosaltres la teva amistat i la teva important i estimable dedicació al Club. Avui, més que mai, ens sentim orgullosos de ser els teus amics i companys.

Ramon Tàpias

Vocal Comunicació de l'Aeroclub de Reus.


-------------------------------------------------------------


Nos place informarles de que nuestro compañero D. Pedro Vilalta, ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Aeronáutico, por su trayectoria en el mundo de la aviación General.Por su larga vinculación como socio activo del Aeroclub de Reus, como Presidente en una etapa de su trayectoria brillante, en las actividades del Club, su dedicación, su entusiasmo y el cariño depositado con el Aeroclub de Reus, nos sentimos orgullosos de esta importante distinción con la que ha sido galardonado, haciendo justicia a su tradición, a su valía y a todos unos años largos de dedicación a la aviación y en especial al Aeroclub de Reus.Pedro, nuestra más sincera felicitación. Te merecías esta distinción y compartimos tu estima y tu felicidad ante tan importante acto. Es el reconocimiento a tu labor durante toda tu vida a la aviación.Muchas felicidades y gracias por compartir con todos nosotros tu amistad y tu importante y estimable dedicación al Club. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser tus amigos y compañeros.


Ramon Tàpias

Vocal de Comunicación del Aeroclub de Reus