lunes, 5 de diciembre de 2011

CICLO DE CONFERENCIAS - CICLE DE CONFERÈNCIES 2011CICLO CONFERENCIAS AEROCLUB DE REUS. 2011CICLE DE CONFERÈNCIES DE L'AEROCLUB DE REUS. 2011Dins el Cicle de Conferències Aeronàutiques que vam obrir enguany, organitzades des de l’Aeroclub de Reus, ahir vam tenir l’oportunitat, novament i gràcies a les gestions positives del nostre company Sr. Pere Vilalta, de gaudir de dues ponències per personal qualificat de l’Exercit de l’Aire. Una referent a l’avió Hèrcules i l’altra del F-18.Conferenciants:Comandant D. Óscar Ruiz González . Està destinat a l’Ala 31, sent en l’actualitat el Cap de la Secretaria General de l’Ala 31. Amb quatre anys d’antiguitat en l’ocupació de Comandant, ha estat destinat en la seva vida militar a l’Ala31, a l’Escola de Transport Aeri a Matacán (Salamanca), i en el Centre Cartogràfic i Fotogràfic (CECAF). En el seu registre d’hores de vol té més de 5.500 hores, repartides entre els avions C-130 Hèrcules a l’Ala 31, C-212 Aviocar i CN-235 en Matacán, i C-90 i Cessna Citation V en el CECAF.


Comandant D. Víctor Tejero Gimeno. Està destinat a l’Ala 15, sent en l’actualitat el Cap del 151 Esquadró. Amb tres anys d’antiguitat en l’ocupació, aquest pilot de caça de l’Exèrcit de l’Aire té mes de 2.200 hores de vol en reactors, pricipalment en F-5B, ja que va ser professor de vol a l’Ala 23 d’Instrucció de Caça i Atac, i en F-18, on ha estat destinat a l’Ala 15 en les ocupacions de Capità i ara de Comandant. També ha estat una temporada de 3 anys destinat en l’Estat Major de l’Aire.Agraïm a ambdós les seves molt interessants explicacions tècniques i experiències aeronàutiques en les seves respectives responsabilitats. Vam parlar dels avions, de les seves característiques, d’operacions, aviònica, sistemes, seguretat, formació, etc.


Ara ens podem fer una idea més clara de l’operativa de vol militar.

Gràcies per la seva estimable col.laboració i per acompanyar-nos, després, al sopar de Nadal amb els socis de l’Aeroclub de Reus, a la nostra cafeteria/restaurant.


No vull deixar d’agrair a totes les persones del Club que van ser presents a les esmentades conferències, també als alumnes del Cesda que ens van acompanyar assistint en aquest acte organitzat per l’Aeroclub de Reus, i finalment agrair a Cesda per deixar-nos l’aula per realitzar aquesta jornada del Cicle de Conferències Aeronàutiques de l'Aeroclub de Reus.


----------------


Dentro del Ciclo de Conferencias Aeronáuticas de este año 2011, organizadas desde el Aeroclub de Reus, ayer tuvimos la oportunidad, nuevamente y gracias a las gestiones positivas de nuestro compañero Sr. Pere Vilalta, de disfrutar de dos ponencias por personal cualificado del Ejército del Aire. Una referente al avión Hércules y la otra del F-18.


Conferenciantes:Comandante D. Óscar Ruiz González. Está destinado en el Ala 31, siendo en la actualidad el Jefe de la Secretaría General del Ala 31. Con cuatro años de antigüedad en el empleo de Comandante, fue destinado en su vida militar en la Ala31, en la Escuela de Transporte Aéreo en Matacán (Salamanca), y en el Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF). En su registro de horas de vuelo tiene más de 5.500 horas, repartidas entre los aviones C-130 Hércules en el Ala 31, C-212 Aviocar y CN-235 en Matacán, y C-90 y Cessna Citation V en el CECAF.Comandante D. Víctor Tejero Gimeno. Está destinado en el Ala 15, siendo en la actualidad el Jefe del 151 Escuadrón. Con tres años de antigüedad en el empleo, este piloto de caza del Ejército del Aire tiene más de 2.200 horas de vuelo en reactores, principalmente en F-5B, ya que fue profesor de vuelo en el Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque, y en F-18, donde ha sido destinado en el Ala 15 en las ocupaciones de Capitán y ahora de Comandante. También ha sido una temporada de 3 años destinado en el Estado Mayor del Aire.


Agradecemos a ambos sus muy interesantes explicaciones técnicas y experiencias aeronáuticas en sus respectivas responsabilidades. Hablamos de los aviones, de sus características, de operaciones, aviónica, sistemas, seguridad, formación, etc.Ahora nos podemos hacer una idea más clara de la operativa de vuelo militar.Gracias por su estimable colaboración y por acompañarnos, luego, a la cena de Navidad con los socios del Aeroclub de Reus, en nuestra cafetería / restaurante.No quiero dejar de agradecer a todas las personas del Club que estuvieron presentes en dichas conferencias, también a los alumnos del CESDA que nos acompañaron asistiendo en este acto organizado por el Aeroclub de Reus, y finalmente agradecer a CESDA para dejarnos el aula para realizar esta jornada del Ciclo de Conferencias Aeronáuticas del Aeroclub de Reus.AEROCLUB DE REUS

Comunicació - Comunicaciónhttp://www.racreus.com/ racreus@racreus.com Tel. 977 771911

No hay comentarios:

Publicar un comentario